Any Josep Sebastià Pons

Publicat el 12/10/2012

Amb motiu del cinquantè aniversari de la mort del gran escriptor nord-català Josep Sebastià Pons, el G.P.RENC ens sentim cridats a celebrar la seua obra. La Miquela Valls, que animarà una part de la visita cultural C3, la descriu així:

Josep Sebastià Pons (Illa, 1886-1962) és el primer poeta nord-català contemporani a fer-se un lloc entre els clàssics catalans.

Dins la  seua obra poètica, iniciada el 1911 amb Roses i xiprers, destaquen Canta Perdiu (1925) per l’arrelament que s’hi manifesta al terrer de Riberal i d’Aspre, i Cantilena (1937) per la superació del dolor en un lirisme que la contenció fa més punyent.

Autor de peces de teatre d’ambient popular, com La font de l’Albera (1922), o el Misteri de sant Pere Ursèol  (1952), és també un prosista de gran fluidesa tant en francès (Concert d’été, 1945) com en català (Llibre de les set sivelles, 1956).

Tota l’obra de Pons, sense repetir-se mai, traspua fidelitat: a una mateixa gent que guarda sempre present, a una mateixa terra  que va recorrent, sense tedi ni cansament.

N'aprofitem per recordar-vos que Illa de Tet ens confia una exposició sobre aquest autor, penseu a donar-hi una ullada (plana Sant Martí). Seria un goig per nosaltres que ens ajudéssiu a donar a Josep Sebastià Pons la plaça que mereix dins el conjunt de la literatura catalana.

Si vols cantar la pena, ve el delit.
Si cantes el delit, torna la pena.
Aquell pruner esblanqueït
eixint de l'ombra verda t'asserena.

Al cel reposa el tel morat
que en la vall exhalava la mullena.
Totes les herbes han plorat.
Si cantes el delit torna la pena.

Escoladissa en l'aire humit
la puput vola amb sa ploma diversa.
I, reflectida al mirall de la nit,
la primavera entre esteles conversa.

(Josep Sebastià Pons, Si vols cantar la pena, Cantilena.)