Programa

Programa paper

Publicat el 08/10/2012
Anvers del programa paper

Acabem de posar el punt final al programa paper, que trobareu amb els altres arxius, tot just l'hem lliurat a l'impremta. Hem pres com a model el document de l'aplec de Sóller, és a dir un full A4 plegat en quatre amb el mapa de les excursions al revers.

El document ha sigut preparat amb LateX, amb unes extensions que ens han sigut molt útils com geometry, eso-pic, multicol, xcolor, pdfpages i zwpagelayout. Pels mapes, hem utilitzat les dades d'OpenStreetMap, transformades amb el programa Maperitive i postprocessades amb l'Inkscape. L'OpenStreetMap és une base de dades cartogràfiques lliures, que es poden copiar, distribuir, transmetre i adaptar, sempre que es doni crèdit a OpenStreetMap, contràriament a la majoria dels proveïdors de dades cartogràfiques com l'IGN a França i Espanya, Google Maps, TeleAtlas o l'Ordnance Survey al Regne Unit.

Subscribe to RSS - Programa